Individuele familieopstellingen

 

Individuele familieopstellingen

 
 
Na mijn opleiding familieopstellingen en systemisch werk in Nederland, heb ik deze methode meteen in mijn praktijk geïntegreerd. Naast opstellingen in groep, paste ik het ook toe in individuele sessies en ontwikkelde zo gaandeweg een eigen wijze om op een eenvoudige manier familiale verstrikkingen te onderzoeken en te belichten. Ik blijf hierbij zoeken naar hoe ik het mogelijke verband tussen de persoonlijke hulpvraag en de systemische principes zo zuiver mogelijk in het bewustzijn kan brengen, en hoe ik bij het werken in de zielenlaag ook de persoonlijkheidslaag (karakterstructuren, symbiose en narcisme) en de biologische wetmatigheden kan betrekken. Als het relevant is, geef ik daarbij in de sessies ook uitleg over de systemische wetmatigheden en hoe die op de archaïsche laag en in de familieziel hun uitwerking hebben.

Meestal laat ik je als eerste stap jouw gezin van herkomst opstellen. Want dat is immers symbolisch gesproken "jouw nest" waar je in opgroeide en van waaruit jij op een bepaald moment in je leven je vleugels uitsloeg. Het vormde en bepaalde bijgevolg zeer sterk je levensbasis en je levens- en wereldbeeld. Jouw opstelling kan de verstrikkingen in jouw gezin van herkomst of in jouw ruimere familiebeeld onthullen die jouw huidige leven nog steeds kunnen belemmeren. Vervolgens ondernemen we de nodige interventies die je kunnen helpen om deze verstrikkingen op te heffen zodat je duidelijker jouw autonomie kan innemen en zo vrijer in het leven komt te staan.

Waarom familieopstellingen?

 

Hoe werk ik?

In de individuele sessies onderzoeken we opstellingsgewijs jouw hulpvraag. Als eerste stap nodig ik je uit om met vloerankers jouw innerlijke beeld van een welbepaalde constellatie neer te zetten. Vervolgens belichten en onderzoeken we de verstrikkingen en als derde stap kijken we hoe we kunnen komen tot een nieuw en helend beeld.

1. De opstelling neerzetten
Ik kan je bijvoorbeeld uitnodigen om een opstelling van jouw gezin van herkomst te maken waarbij ik je vraag om met vloerankers op basis van jouw gevoel, intuïtie of impuls de plaatsen van jezelf, je ouders en je broers en/of zussen aan te duiden (en zo vormt zich vanzelf een constellatie). Maar afhankelijk van je hulpvraag kan ik je ook vragen om je eigen gezin (partner en kinderen) op te stellen. Of je werksituatie. Of een symbolische opstelling met je innerlijke aspecten. De mogelijkheden zijn legio.

2. De mogelijke verstrikkingen belichten en onderzoeken
Vervolgens onderzoeken we dieper de dynamiek van jouw constellatie, de mogelijke verstrikkingen en het verband met jouw hulpvraag. Door op de verschillende vloerankers te gaan staan, neem ik waar wat er gebeurt. Zo bekom ik belangrijke informatie hetgeen mij aanwijzingen geeft voor de nodige interventies om in jouw innerlijk beeld tot een ordening te komen.

3. Het nieuwe beeld
Samen zoeken we naar de nodige en mogelijke concrete stappen of interventies om wat nog niet voltooid was compleet te maken of wat gescheiden of verloren was symbolisch weer te verbinden. Door de posities te veranderen wordt gezocht naar de juiste ordening. Door rituele gebaren, bepaalde uitspraken en krachtzinnen kan er een nieuw beeld ontstaan met meer ruimte voor de eigen ziel en respect en liefde voor het systeem. Als de orde, het evenwicht en de rust kunnen hersteld worden, wordt de levenskracht en de liefde binnen het systeem voelbaar. Zo kan de familie een bron van kracht zijn of opnieuw worden.

 

Opstellingen met als thema ziekte en gezondheid

'In de oudheid werd ziekte reeds als verstoring van de ordening beschouwd. Het verband tussen gezondheid en ordening is dus niet zo vreemd'.

We vertrekken vanuit de visie dat ons gedrag en psyche onlosmakelijk verbonden zijn met onze biologie en onze genealogie en onderzoeken opstellingsgewijs jouw beeld van herkomst, voorouders, hun patronen, ziekten, traumas, etc. De verstoringen die zich onthullen kunnen ons dichter bij de wortel van het conflict brengen en de juiste sleutels aanreiken tot ordening, herstel en heling.

Wanneer de orde in een familiesysteem door onbewuste verstrikkingen is verstoord, nemen bepaalde familieleden vanuit loyaliteit lasten op zich die niet bij hen thuishoren. Deze lasten kunnen werken als krachten die het individuele innerlijke systeem (fysiologie, immuunsysteem, lichaamsbewustzijn) van de drager ondermijnen en kunnen zich op langere termijn vertalen in de meest uiteenlopende symptomen zoals onrust, depressie, chronische vermoeidheid, psychose, hyperventilatie, dislectie, anorexia, gedragsstoornissen, en ten slotte ook ziekten zoals kanker.

Met de methode van familieopstellingen onderzoeken we of, en in welke mate onzichtbare en dieperliggende systemische verstrikkingen aan de oorzaak van gezondheidsproblemen kunnen liggen en hoe de verstoorde orde binnen het familiesysteem weer hersteld kan worden. De ziekte of het symptoom kan in deze zoektocht een wegwijzer zijn en ons steeds dichter brengen bij de wortel van het probleem.
Alleen al doordat je via de opstelling allerlei informatie krijgt, kunnen ontspanning en ordening optreden. De opstelling geneest niet maar kan voorwaarden voor zelfgenezing scheppen. Elk systeem, en dus ook het lichaam, kan zich bij een passende heilzame impuls ogenblikkelijk herstructureren. Ik geef geen garantie dat symptomen en ziektebeelden zich hierna terugtrekken. Een opstelling kan het zelfregulerend vermogen van het lichaam stimuleren en ruimte bieden.

'Het is mijn wens dat het werken met dergelijke opstellingen leidt tot een dieper begrip van ziekte en gezondheid in onze samenleving'.

 

DSC_0022.JPG DSC_0141.JPG DSC_0297.JPG DSC_0130.JPG DSC_0047.JPG DSC_0142.JPG tuin site niki 006.jpg DSC_0208.JPG DSC_0191.JPG DSC_0237.JPG DSC_0137.JPG DSC_0183.JPG DSC_0160.JPG DSC_0241.JPG DSC_0088.JPG DSC_0054.JPG DSC_0251.JPG DSC_0139.JPG DSC_0245.JPG DSC_0171.JPG DSC_0037.JPG DSC_0204.JPG DSC_0058.JPG niki_nieuwsbrief2.jpg DSC_0034.JPG DSC_0256.JPG DSC_0136.JPG DSC_0200.JPG DSC_0159.JPG DSC_0123_s.jpg DSC_0192.JPG niki_nieuwsbrief.jpg DSC_0001.JPG DSC_0220.JPG DSC_0253.JPG DSC_0018.JPG DSC_0252.JPG DSC_0275.JPG tuin site niki 001.jpg DSC_0024.JPG DSC_0148.JPG DSC_0127.JPG DSC_0021.JPG DSC_0161.JPG

Soul in the Soil

 

De naam 'Soul in the Soil' is bedoeld als een metafoor.

 

De letterlijke vertaling van 'Soul in the Soil' is ‘Ziel in de bodem’. De Engelse term soil kan met verschillende woorden worden vertaald: aarde, bodem, humus, ondergrond, land, …
Bij het behandelen van hulpvragen vertrek ik steeds vanuit de visie dat ons gedrag en psyche onlosmakelijk verbonden zijn met de  biologie en onze genealogie. Dit gaat gepaard met bewustwording van de diepere spirituele dimensies (ziel) van ons fysieke organisme (humus, bodem).